LLENGUATGE MUSICAL

APREN EL NOM DE LES NOTES JUGANT
RITMES
PER PRACTICAR ELS RITMES I LES NOTES
SONS AGUTS I GREUS
PRACTICA LES NOTES DE L'ESCALA DE DO
RITME (pulsació, compàs, cartells rítmics...)

APRENC MÚSICA

ESCALES - TONALITATS
LLENGUATGE MUSICAL


MOTXILLA SORPRESA PER A CICLE MITJÀ I SUPERIOR
MOTXILLA SORPRESA PER A E.INFANTIL I C. INICIAL
JUGA AMB LA MÚSICA